Xuất khẩu hàng hóa
  • Nhật Bản bắt đầu tiếp nhận lao động giúp việc từ tháng 3

    Nhật Bản bắt đầu tiếp nhận lao động giúp việc từ tháng 3

    Từ thông tin ghi nhận được từ báo Kyodo News những nơi đầu tiên thực hiện quyết định mở cửa tiếp nhận lao động giúp việc nước ngoài ...
    Xem thêm