Tổng hợp các đơn hàng xây dựng Nhật tốt cho Nam tháng 1/2017

NO         NĐ           Tên xí nghệp   Nơi  làm
 việc
    Ngành
     nghề
  GT   Số   TN   Số      UV TUỔI              YÊU CẦU LƯƠNG XUẤT
CẢNH
THI
DH241 ACT Kitaoka Khôngmuten Kochi Thi Công Cốp Pha Nam 3 9 18-30    Thị lực tốt, Không béo phì, Thuận tay phải,
Tốt nghiệp THPT, Cao trên 1m55,  Biết đi xe đạp
Cơ bản: 133.315 Yên, Trao tay 92.041 Yên Tháng 7 Tháng 1
DH242 ACT Kitaoka Khôngmuten Kochi Buộc Thép Nam 3 9 18-31 Thị lực tốt, Không béo phì, Thuận tay phải,
Tốt nghiệp THPT, Cao trên 1m55,  Biết đi xe đạp
Cơ bản: 133.315 Yên, Trao tay 92.041 Yên
DH256 Chuo Sangyo Gijutsu Safe Tefast Aomori Giàn Giáo Nam 1 3 20-35 Không sợ độ cao, Thể lực tốt Trao tay 100.000 Yên Tháng 3 Ngày
24/01
DH257 Chuo Sangyo Gijutsu Gaikuboyuuya MIE Giàn Giáo Nam 1 3 20-35 Không sợ độ cao, Thể lực tốt Trao tay 100.000 Yên Tháng 6
DH258 Chuo Sangyo Gijutsu Cty CP MYC MIE Cốp Pha Nam 3 9 20-35 Không sợ độ cao, Chăm chỉ, Khéo léo Trao tay trên 110.000 Yên Tháng 6
DH259 Chuo Sangyo Gijutsu Cty CP Kodo AICHI Cốp pha Nam 2 6 20-35 Không sợ độ cao, Chăm chỉ, Khéo léo Trao tay trên 110.000 Yên Tháng 4
DH260 Mire Romu Kanri Cty CP Công Nghiệp Khoáng Sản MIE Cốp pha Nam 3 9 20-35 Không sợ độ cao, Chăm chỉ, Khéo léo Trao tay trên 120.000 Yên 1TTS – Tháng 4                2TTS – Tháng 7
DH261 Mire Romu Kanri Cty TNHH Kim Đại MIE Cốp pha Nam 2 6 20-35 Không sợ độ cao, Chăm chỉ, Khéo léo Trao tay trên 110.000 Yên Tháng 4
DH264 Chuo Sangyo Gijutsu Cty Sato MIE Giàn Giáo Nam 3 9 20-35 Không sợ độ cao, Chăm chỉ, Khéo léo Trao tay trên 110.000 Yên Tháng 7
DH265 Chuo Sangyo Gijutsu Cty TNHH Yuasa Yoshioen MIE Nông Nghiệp Nam 1 3 20-28 Phổ thông Trao tay trên 110.000 Yên Tháng 7