Nhật Bản kéo dài thời gian cư trú cho thực tập sinh

Sự thiếu hụt về nhân công lao động đang là mối lo ngại to lớn đối với nền kinh tế của Nhật Bản, để giải quyết vấn đề này chính phủ Nhật Bản đã có nhưng chính sách mới lới lỏng cho lực lượng lao động nước ngoài cụ thể là kéo dài thơi gian cư trú từ 3 lên đến 5 năm.

Số lượng lao động nước ngoài tại Nhật Bản ngày càng tăng

Cùng với việc tăng thời gian cư trú của thựa tập sinh lên từ 3 đến 5 năm Chính Phủ Nhật Bản cũng đưa ra các quy định mới về việc gia tăng tỷ lệ sinh đẻ, ngăn chặn việc già hóa dân số tuy nhiên đây là vấn đề vô cũng khó khăn khi giới trẻ Nhật Bản không mặn mà lắm với việc sinh con.

Từ đầu năm tới nay Chính phủ Nhật Bản đang đưa ra rất nhiều các quy đinh mới có lợi cho người lao động nước ngoài như tăng mức lương cơ bản, đề xuất các ngành nghề mới cho lực lượng xuất khẩu lao động nươc ngoài, gia tăng số lượng lao động nước ngoài làm việc tại Nhật Bản… Đây có thể là tin vui cho những ai muốn đi xuất khẩu lao động Nhật Bản vì quy định đối với lao động xuất khẩu ngày càng được nới lỏng.

Xuất khẩu lao động VLS